ขอเชิญร่วมงานใสใจวัยเก๋า

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญร่วมงาน ใสใจวัยเก๋ากับเราองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ประจำเดือนมกราคม ในวันที่ 5 มกราคม 2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 3 ตำบลงิ้วราย ภายในงานพบกับกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ การตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้วราย และการให้ความรู้เรื่องสุขภาพ การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ และกิจกรรมอนุรักษ์เพลงฉ่อย กับฉ่อยสามหลานสามฮา

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!