ปิดการจราจร

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองวัดงิ้วรายเพื่อซ่อมแซมพร้อมขยายผิวจราจรสะพานข้ามคลองลัดวัดงิ้วราย องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายจึงมีความจำเป็นต้องปิดเส้นทางการจราจรบริเวณสะพานข้ามคลองลัดวัดงิ้วรายตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงขอให้ประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!