ใบสมัครประกวดคำขวัญตำบลงิ้วราย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ขอเชิญส่งใบสมัครการแข่งขันประกวดคำขวัญตำบลงิ้วราย ตั้งแต่วันที่ 2 - 30 มิถุนายน 2557 ได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย โทร. 034299958

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง