องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายโครงการใส่ใจวัยเก๋า

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายแจ้งกำหนดการใส่ใจวัยเก๋า กับเราองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายและกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 โดยกำหนดจัดโครงการดังกล่าวและจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 เป็นต้นไป ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้มีกิจกรรม การละเล่นเพลงพื้นบ้าน "ฉ่อยยาย" โดยยายบุศกร จิตนิยม จากจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอเชิญผู้สูงอายุและชาวตำบลงิ้วรายที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!