ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่องการเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัซื้ออุปกรณ์ป้องกันแลละฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) จำนวน 3,000 ชุด

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง