ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง(ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคุณสุภา ม.1)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง