เชิญร่วมงานการแข่งขันกีฬาตำบลงิ้วรายเกมส์

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญประชาชนชาวตำบลงิ้วราย และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมงานการแข่งขันกีฬาตำบลงิ้วรายเกมส์ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้าน และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด ในวันอาทิตย์ที่ 7 และอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!