แต่งตั้งคณะทำงานโครงการใส่ใจวัยเก๋า...กับเราองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ได้กำหนดจัดทำโครงการใส่ใจวัยเก๋า...กับเราองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มและการเข้าร่วมทำกิจกรรม โดยกำหนดจัดโครงการพร้อมจ่ายเบี้ยยังชีพในแต่ละเดือน ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ ๓