เชิญร่วมกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ขอเชิญร่วมกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทส่มเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 06.00 น. เป็นการปั่นจักรยานเพื่อไปถวายอาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ วัดมหาสวัสดิ์ ในเวลา 07.00 น.

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!