เชิญร่วมงานวันที่ 5 ธันวาคม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 3 โดยงานจะเริ่มในเวลา 16.00 น. ภายในงานมีกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ การลงนามถวายพระพระ และการถวายพานพุ่มจากหน่วยงานต่าง ๆ การแสดงของนักเรียนโรงเรียนวัดงิ้วราย และโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!