ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การคัดเลือกพ่อดีเด่น

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยพิธีถวานเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกพ่อเด่นตำบลงิ้วราย หมู่บ้านละ 1 ท่าน รวม 4 ท่าน เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อดีเด่น

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง