ขอเชิญร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

   ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดกาญจบุรี ในระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2558 โดยพระองค์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเสด็จโดยทางรถไฟจากสถานีรถไฟจิตรลดาไปยังจังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ขบวนรถไฟพระที่นั่งจะผ่านสถานีรถไฟในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี คือ สถานีรถไฟวัดงิ้วราย สถานีรถไฟนครชัยศรี และสถานีรถไฟท่าแฉลบ

   ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายจึงขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลงิ้วราย ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ สถานีรถไฟวัดงิ้วราย ในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น.

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!