ขอเชิญร่วมกิจกรรมใส่ใจวัยเก๋า...กับเราองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมใส่ใจวัยเก๋า..กับเราองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย พบกับกิจรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและกิจกรรมการอวยพรวันเกิดกับผู้สูงอายุที่เกิดในเดือนตุลาคม และร่วมกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ มากมาย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!