ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสามชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง