ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยขน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยขน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง