โครงการใส่ใจวัยเก๋าเดือน ธันวาคม 2563

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายได้ดำเนินการจัดโครงการใส่ใจวัยเก๋ากับเราองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย  มีกิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนาโดย พระราชธรรมนิเทศ (พะยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี  การทอดผ้าป่าขยะ เป็นกิจกรรมพัฒนาจิตใจให้แก่ประชาชนทั่วไป ได้เข้าถึงธรรมะ และดำรงตนอยู่ในศีลในธรรม

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!