ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง