ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง