ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย