ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 จากเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เป็นภายในเดือนกันยายน 2563
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย โทร 034-965660

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!