ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย