กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้วราย อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้นำชุมชนตำบลงิ้วราย ในการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนจากโรคพิษสุนัขบ้า

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!