ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557 สมัยแรก

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง