ข่าวประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย แจ้งกำหนดการใส่ใจวัยเก๋า กับเราองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายและกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
จากองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
แจ้งกำหนดการใส่ใจวัยเก๋า กับเราองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายและกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ.อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 3

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!