กิจกรรมใส่ใจวัยเก๋า........กับเราองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมใส่ใจวัยเก๋า กับเราองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายเดือนนี้ได้รับเกียรติจาก กกต.จังหวัดมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงประชามติที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ อีกทั้งยังมีผู้แทนจากธนาคารออมสินมารับขึ้นทะเบียนคนจน และเจ้าหน้าที่จากยุติธรรมจังหวัดมารับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาในเรื่อง

ปัญหาต่างๆ นายกจอพร้อมฝ่ายบริหาร ,สมาชิกสภา ,กำนันผู้ใหญ่บ้านได้มอบข้าวสารบรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเจเปาเก๊งเต็งให้กับผู้สูงอายุทุกๆท่านที่เข้าร่วมโครงการกับทางอบต.อย่างต่อเนื่องสำหรับกิจกรรมใส่ใจวัยเก๋า ที่นายกจอและทีมบริหารได้ริเริ่มมาเกือบ3ปี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!