ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ เพื่อน้องในท้องถิ่น

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ขอเชิญชวนชาวบ้านตำบลงิ้วราย ร่วมโครงการคัดแยกขยะ เพื่อน้องในท้องถิ่น เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการทิ้งขยะของคนในตำบล  กิจกรรมของเราจัดขึ้นพร้อมกับกิจกรรมใส่ใจวัยเก๋าของทุกๆเดือน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!