เชิญร่วมโครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณที่ทำการกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ ๒ ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 

 

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!