โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๙

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๙  ในวันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ  ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓  จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลงิ้วราย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!