เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เปิดให้บริการแล้ว

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

          องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ได้จัดทำเว็บไซต์องค์กรขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ผลการดำเนินการ ภายในพื้นที่ตำบงิ้วรายท่านสามารถเข้ามาหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์จากเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายได้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ

 

Admin

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!