ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ที่อยู่ 184 หมู่ 3 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

เบอร์โทรศัพท์ ​: 034-965660 โทรสาร : 034-965660 ต่อ 102

Email : Ngiurai958@gmail.com