ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ที่อยู่ 74/4 หมู่ 3 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

เบอร์โทรติดต่อ : โทรศัพท์ 034-965660