เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง