เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง