เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างเหมาตัดเย็บหน้ากากอนามัย ชิ้นละ 3.-บาท จำนวน 2,530 ชิ้น

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง