กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คนงานประจำรถขยะ

นวน นิติพันธ์


พรชัย เพียนโป้ย