การใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

 ประเภท : การป้องกันการทุจริต

การใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง