ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 1 รายการ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง