ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันและฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง