ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เม้าส์ไร้สาย และ ฮาร์ดดิสพกพา ของกองสวัสดิการสังคม

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง