ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและสถิติต่างๆ ในระบบสารสนเทศและงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย(กองคลัง)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง