ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ในโครงการรณรงค์ฉีดพ่นยุงลาย/ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง