ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานพ่นสารเคมี(หมอกควัน)ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 ตามโครงการรณรงค์ฉีดพ่นยุงลาย/ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง