สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ประจำปีงบประมาณ 2563

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง